Gydehøjs pædagogik

Her kan du læse om Gydehøjs pædagogiske og faglige tilgang i både bo- og dagtilbuddet.

Pædagogisk tilgang 

På Botilbuddet har vi en anerkendende tilgang og vi arbejder systematisk med principperne fra ICDP. ICDP er en pædagogisk metode til at udvikle relationer igennem sunde og givtige samspil med borgerne. Vi arbejder konstant med bevidstgørelsen af vores egen adfærd og de påvirkninger vi udsender, hvorfor vi hele tiden forsøger at justere vores arousal niveau så det passer ind i den enkelte borgeres livssituation. 

Dagtilbuddet har fokus på social træning, udvikling og vedligehold af sansemotorik og derfor er dagtilbuddet sammensat af individuelt afstemte aktiviteter ud fra en anerkendende og ICDP tilgang.

Det pædagogiske fokus på Gydehøj tager udgangspunkt i, at borgerne oplever livsglæde, troen på egne evner, større og flere bevidsthedsressourcer i forhold til eget liv, og indflydelse på dette, når de mødes respektfuldt og anerkendende.

Desuden har vi stort fokus på, at borgernes selv- og medbestemmelse vægtes højt. Derfor tilrettelægges det pædagogiske arbejde i videst muligt omfang i overensstemmelse med vores indsigt i borgeren, og med udgangspunkt i den handleplan, som er opstillet for borgerens liv.

Menneskesyn

Ethvert menneske rummer flere ressourcer og kapaciteter, end der umiddelbart kan iagttages i det daglige pædagogiske arbejde eller via standardiserede funktionsbeskrivelser. Et menneske er aktivt kommunikerende og virksomt sammen med andre mennesker, og alle har behov for emotionel imødekommenhed fra omgivelserne og på den baggrund ønsker vi på Gydehøj at bidrage til liv, glæde og udvikling for Gydehøjs borgere.