Gydehøjs målgruppe

Her kan du læse om Gydehøjs målgruppe for både bo- og dagtilbud.

Gydehøj henvender sig til voksne borgere med varige og betydelige fysisk/psykiske funktionsnedsættelser. Støttebehovet varierer mellem verbal eller fysisk hjælp til de fleste funktioner, til borgere der har behov for massiv hjælp til de fleste eller alle funktioner.

Borgerne i målgruppen for botilbuddet er kendetegnet ved, at der udover udviklingshæmningen også er tale om kommunikative og psykosociale problemstillinger og/eller dementielle/aldersbetingede problemstillinger.