Gydehøjs dagtilbud

Her kan du læse om Gydehøjs dagtilbud, formålet, indholdet og dets fysiske rammer.

Formålet 

Formålet med dagtilbuddet er at tilbyde meningsfuld beskæftigelse, som er tilrettelagt ud fra den enkelte brugers forudsætninger. Tilbuddet, som skal understøtte brugernes livsudfoldelse gennem aktiviteter og samvær, planlægges på en måde, som skaber den fornødne struktur med genkendelighed og tryghed for brugerne.

Aktiviteter

Aktiviteterne tilrettelægges individuelt ud fra forudsætninger, behov og ønsker hos borgeren. For hver borger lægges et fast ugeskema med fordeling af forskellige aktiviteter. Aktiviteterne kan være:

  • Ture ud af huset i form af gå- og busture, hvor der lægges vægt på natur-oplevelser og/eller café-besøg, indkøb mv.
  • Handicap-ridning (eksternt)
  • Besøg i Snoezel-hus (eksternt)
  • Svømning i varmtvandsbassin (eksternt)
  • Hyggestue i dagtilbuddets lokale med forskellige indendørsaktiviteter
  • Sansestimulerende aktiviteter i dagtilbuddets skærmede gårdhave
  • Samvær og hygge i den fælles gårdhave
  • Brug af faciliteter i den store baghave

Fysiske rammer

Det særligt tilrettelagte dagtilbud deler adresse med botilbuddet på Gydevej 15, 3230 Græsted. Bo- og dagtilbuddet er beliggende i landsbyen Esbønderup i naturskønne omgivelser. Der er kort afstand til skov, natur, hyggeligt gadekær og et stort supermarked.

Dagtilbuddet på Gydevej 15 har et lokale til rådighed i dagtimerne i alle hverdage. Lokalet er hyggeligt indrettet med bord/stole, sofa og redskaber til forskellige indendørs aktiviteter. Der er egen udgang til en stor gårdhave, som er fælles for alle på Gydevej 15. I gårdhaven er der gode muligheder for udendørs aktiviteter og i den tilstødende baghave.

Dagtilbuddet har også adgang til et mindre lokale, som er indrettet til sansemotoriske aktiviteter i en skærmet form. Udendørs er der indrettet et skærmet gårdmiljø, som kan anvendes til aktiviteter, hvor der samtidig er behov for skærmning af indtryk fra omgivelserne.

Dagtilbuddet har desuden råderet over to handicapbusser, som anvendes til køreture og transport til eksterne aktiviteter.